Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

13/10/2021

Interpretacja indywidualna.

Czym jest interpretacja indywidualna? W jakiego typu sprawach może być wydawana? Czy przedsiębiorca ma obowiązek zastosowania się do wydanej interpretacji?

16/09/2021

BYOD w IT. Na co warto zwrócić uwagę?

BYOD czyli wykorzystanie prywatnych nośników do wykonywania czynności służbowych jest jednym z najczęściej stosowanych w branży IT modeli pracy. W związku z pandemią Covid-19, BYOD w ostatnich miesiącach zaczął być wprowadzony do stosowania również przez przedsiębiorców z innych branż, a nawet przez podmioty publiczne.

14/09/2021

Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność mogą podlegać kontroli legalności podejmowanych przez nich działań. W związku z tym ciążą na nich liczne obowiązki przewidziane przepisami prawa. Jednak możliwości organu kontrolującego nie są nieograniczone – przepisy prawa określają zasady, których muszą one przestrzegać podczas przeprowadzania kontroli, przedsiębiorcom natomiast przyznają określone uprawnienia, przysługujące im w stosunku do organów dokonujących czynności kontrolnych.Organami kontroli są w zależności od przedmiotu kontroli różne organy administracji publicznej wskazane w odrębnych ustawach – tak np. w sprawach podatkowych organy podatkowe I instancji takie jak choćby Wójt, Burmistrz (Prezydent Miasta) czy Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Czynności kontrolne natomiast co do zasady przeprowadzane są przez pracowników tychże organów.

24/08/2021

Zmiany w zakresie CIT- dalsze założenia projektu ustawy.

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Państwu kilka pierwszych założeń projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach programu „Polski Ład”. Dzisiejszy artykuł stanowi kontynuację tych rozważań. Poniżej wskazujemy kolejne istotne zmiany, jakie niesie za sobą nowelizacja wskazanej ustawy.

10/08/2021

Zmiany w zakresie CIT.

Kontynuując analizę pierwszego projektu ustawy w ramach programu „Polski Ład”, w dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu niektóre istotne zmiany, jakie przewiduje ta nowelizacja w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

03/08/2021

Zmiany w zakresie PIT.

W dniu 26 lipca bieżącego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się pierwszy projekt ustawy w ramach programu „Polski Ład”. Projekt ten zakłada wejście w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku zmian w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Poprzez cykl artykułów skupiających się wokół tego projektu ustawy przedstawimy Państwu najważniejsze zmiany jakie przewiduje ustawodawca. W dzisiejszym artykule wskażemy, jakie zmiany wprowadza projekt w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Umów się na spotkanie.
Zadzwoń:
Adres Kancelarii:
al. Tadeusza Rejtana 23
35-326 Rzeszów

Capital Park (1. piętro)
Mapa dojazdu