Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

22/03/2023

Fundacja rodzinna - sposobem na sukcesję w firmie?

22 maja 2023 roku wejdzie w życie ustawa o fundacjach rodzinnych. Celem ustawy jest wprowadzenie w życie nowej osoby prawnej – fundacji rodzinnej, umożliwiającej sukcesję firm rodzinnych przy ich jednoczesnym zachowaniu w rękach najbliższej rodziny. Ustawa jest wynikiem kilkuletniej pracy polskiego prawodawcy, chcącego wprowadzić do polskiego systemu prawnego fundację rodzinną na kształt podobnych instytucji od lat funkcjonujących w innych państwach europejskich.

16/02/2023

Jakie obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wynikają z nowych przepisów Kodeksu pracy?

Z uchwalonych niedawno przepisów wynika, że przy tworzeniu lub aktualizacji procedur dotyczących pracy zdalnej, pracodawcy zobowiązani będą do uwzględnienia w nich zasad ochrony danych osobowych. Natomiast pracownicy w wykonywanej przez siebie pracy zdalnej będą musieli przestrzegać wprowadzonych przez pracodawców reguł.

31/01/2023

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy - prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników.

W dniu 30 stycznia 2023 r. Prezydent RP złożył podpis pod ustawą nowelizacyjną, a przepisy o prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników wejdą w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia

15/12/2022

Od 1 stycznia 2023 r. zmiany w e-commerce: czy aktualizowałeś już regulamin i stronę internetową swojego sklepu?

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ostateczny kształt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi do stosowania przepisy tzw. dyrektywy Omnibus nr 2019/2161 z dniem 1 stycznia 2023 r. Jakie zmiany dla handlu internetowego nastąpią od Nowego Roku?

10/11/2022

Praca zdalna w perspektywie nadchodzącej nowelizacji Kodeksu pracy.

W Sejmie nadal trwają prace nad kolejnym projektem zmian w Kodeksie pracy. Tym razem dotyczą m.in. uregulowania pracy zdalnej.

02/11/2022

Nowe przepisy KSH rozszerzyły katalog przestępstw uniemożliwiających sprawowanie funkcji w spółkach.

Obowiązujące od 13 października 2022 roku znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych rozszerzyły katalog przestępstw, których popełnienie uniemożliwia pełnienie funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta. Dodatkowo wprowadziły dwa nowe rodzaje przestępstw, których popełnienie wiąże się z wysoką grzywną i utratą możliwości pełnienia powyższych funkcji w spółkach prawa handlowego.

Skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Umów się na spotkanie.
Zadzwoń:
Adres Kancelarii:
al. Tadeusza Rejtana 23
35-326 Rzeszów

Capital Park (1. piętro)
Mapa dojazdu