Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

07/06/2022

Wejście w życie dyrektywy Omnibus - co to oznacza dla e-commerce?

Z dniem 28 maja 2022 r. w życie weszła tzw. Dyrektywa Omnibus dotycząca sprzedaży na rzecz konsumentów.

 

Z dniem 28 maja 2022 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 328, str. 7, dalej: Dyrektywa Omnibus).Ideą zmiany wprowadzonych na mocy Dyrektywy Omnibus było podwyższenie standardów ochrony konsumentów, w szczególności  przy zakupach on-line.

Nowe zmiany  w praktyce dotyczą  głównie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż on-line towarów,usług i treści cyfrowych na rzecz konsumentów. Warto zwrócić uwagę,że niektóre zapisy dotyczące zmian cen obejmą również sprzedaż stacjonarną realizowaną na rzecz konsumentów.

Każde z Państw członkowskich UE do dnia 28 maja 2022 r. miało obowiązek wdrożyć rozwiązania przewidziane w Dyrektywie Omnibus. W tym celu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2021 r. opracował projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Ustawa jest obecnie w toku prac legislacyjnych,lecz nie zwalnia to przedsiębiorców z konieczności dostosowania się do założeń Dyrektywy, a nastepnie wdrożenia nowych regulacji prawnych. Nowe przepisy przewidują nie tylko nowe zasady,ale i kary dla przedsiębiorców za brak przestrzegania tych wymogów, które będą nakładane przez Inspekcję Handlową.

 

Jakie najważniejsze zmiany przewidują nowe przepisy?

 

  • Zapobieganie iluzorycznym obniżkom cen.

Przedsiębiorca, decydując się na obniżenie ceny oferowanego towaru, musi liczyć się z nowym obowiązkiem. Chodzi mianowicie o to, że obok ceny „nowej” z uwzględnieniem rabatu, musi on podać dotychczasową ceną produktu lub usługi. A konkretnie: najniższą cenę stosowaną przez siebie cenę, w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

W założeniu, ma to zapobiegać praktyce polegającej na sztucznym podnoszeniu cen produktów, tylko po to by zaraz je obniżyć. Jest ona stosowana np. przez duże sieci handlowe w okresach wyprzedaży, aby wywołać u klienta przeświadczenie okazyjności ceny.

 

  • Informacje o sprzedawcy.

Na platformy pośredniczące w handlu on-line nałożono obowiązek zamieszczania w ofertach i aukcjach informacji o tym, czy sprzedający jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną.

W ten sposób kupujący będzie mógł jeszcze przed zakupem samodzielnie zweryfikować, czy w danym przypadku będzie mógł korzystać z uprawnień konsumenckich, takich jak prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

 

  • Zakaz oddziaływania na opinie kupujących.

Dyrektywa Omnibus wprowadza zakaz oddziaływania na opinie wystawiane przez konsumentów, a w szczególności kasowania lub ukrywania opinii niekorzystnych bądź zniechęcania do ich zamieszczania. To jednak nie wszystko – przedsiębiorcy są zobowiązani do podjęcia faktycznych działań zmierzających do weryfikowania opinii pod kątem tego, czy wystawiane są przez osoby, które produkt rzeczywiście nabyły. Przedsiębiorca musi wykazać, że takie działania rzeczywiście podjął. Niniejsze ma  być sposobem na uniknięcie dodawania fikcyjnych opinii, które wprowadzają konsumentów w błąd.

 

  • Jednakowa jakość we wszystkich krajach UE.

Przedsiębiorca, który wprowadza produkt do obrotu w kilku krajach Europy w jednakowym opakowaniu i jednakowo oznakowany, odpowiada za to, by właściwości produktu w każdym z tych krajów były jednakowe. Niezastosowanie się do tego obowiązku zostało zakwalifikowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa, która narazi przedsiębiorcę na zapłatę kar z tego tytułu.

 

W przypadku  działalności e-commerce nowe przepisy oznaczają  konieczność przeglądu,a następnie aktualizacji obowiązujących Regulaminów e-sklepów oraz mechnizmów używanych na stronie e-sklepów np. służących do dodawania opinii o produktach.

 

Z uwagi na obszerną tematykę oraz oczekiwanie na krajowe przepisy w tym zakresie, będziemy w naszych artykułach powracać do tego tematu. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z dostosowaniem nowych standardów handlu internetowego, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią: kancelaria@apogado.pl