Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

28/07/2022

Zmiana ustawy o KRS ma zapobiec kradzieży spółki.

W czerwcu br. wprowadzono rozwiązanie prawne, umożliwiające przedsiębiorcom uzyskanie automatycznej informacji o zarejestrowaniu sprawy i dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

I. Na czym polega niedozwolony proceder kradzieży spółek?

Pod pojęciem kradzieży spółek należy rozumieć działanie niezgodne z prawem, w wyniku którego pewien podmiot, bez wiedzy właścicieli spółki, dokonuje zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów. Na mocy tychże wpisów może dojść do zmiany osób pełniących funkcje członków zarządu spółki. W ten sposób niepożądany podmiot uzyskuje możliwość podejmowania czynności w imieniu spółki. Powzięcie przez przedsiębiorcę informacji o niepożądanych zmianach w KRS spółki często następuje z dużym opóźnieniem. W związku z tym, ustawodawca przewidział rozwiązanie prawne, umożliwiające bieżące informowanie przedsiębiorców o dokonanych zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym, w celu podjęcia przez nich natychmiastowych działań  zaradczych.

II. Elektroniczne  informacje o zmianach w Rejestrze.

W dniu 21 czerwca 2022 roku w życie weszły przepisy ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, mające na celu m.in. zapobieganiu procederowi kradzieży spółek. Wskazany akt prawny umożliwia automatyczne wysyłanie na adres e-mail zainteresowanego podmiotu informacji, o dokonaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

System przekazuje na skrzynkę e-mail zainteresowanego podmiotu powiadomienia: o rejestracji sprawy na wniosek, rejestracji sprawy z urzędu oraz o dokonaniu wpisu w rejestrze. W ten sposób przedsiębiorca może uzyskać narzędzie  do monitorowania sytuacji spółki. W momencie, w którym dokonane zostaną zmiany w  KRS, osoba zainteresowana otrzyma bowiem automatyczne powiadomienie o zarejestrowaniu wskazanej czynności, na swoją skrzynkę  e-mail. Dzięki temu przedsiębiorca otrzyma na bieżąco informacje dotyczące zmian danych zawartych w Rejestrze.

III. Co zrobić, by otrzymywać informacje na skrzynkę mailową?

Do otrzymywania informacji o dokonanych wpisach upoważnione są osoby, posiadające konto na Portalu Rejestrów Sądowych. Aby otrzymywać informację o dokonanych wpisach, należy zalogować się na swoje konto. Następnie na stronie internetowej Portalu należy wskazać numer KRS podmiotu, którego dotyczyć będą informacje przekazywane na adres mailowy zainteresowanego. Od tego momentu osoba zainteresowana będzie otrzymywała na swój adres mailowy informacje dotyczące wskazanego podmiotu.

Osobie zainteresowanej przysługuje możliwość otrzymywania informacji o zmianach w Rejestrze maksymalnie 50 podmiotów. Korzystanie z subskrypcji jest bezpłatne, a informacje przesyłane są przez wskazany na stronie Portalu Rejestrów Sądowych czas, nie dłuższy niż rok. Co więcej, przed upływem terminu ważności usługi, zainteresowany podmiot otrzyma na adres pocztowy informację o zbliżającym się upływie subskrypcji, wraz z przypomnieniem o możliwości przedłużenia usługi. Odwołanie subskrypcji jest możliwe w każdym momencie.

W przypadku pytań dotyczących tego lub innych zagadnień zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią pod adresem e-mail:  kancelaria@apogado.pl