Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

14/05/2020

Czasowe rozwiązania w zakresie dostawy produktów leczniczych do domu pacjenta.

Trudna sytuacja epidemiologiczna, z którą mamy do czynienia od kilku tygodni całkowicie odmieniła niektóre aspekty naszego życia.W związku z wprowadzonymi ograniczeniami obywatele zobowiązani zostali m.in. do noszenia maseczek w miejscach publicznych czy zachowywania odpowiedniej odległości od drugiej osoby. Pewne zmiany objęły również rynek farmaceutyczny, który czasowo umożliwił realizację dostaw produktów leczniczych do domu pacjenta.

Jak zostało wskazane w komunikacie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, kierując się stanem wyższej konieczności oraz potrzebą zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Pacjentów wprowadzone zostało dodatkowe, czasowe rozwiązanie polegające na tym, aby hurtownie farmaceutyczne wykonujące działania logistyczne na rzecz danego podmiotu leczniczego (szpitala), w ramach zawartych umów dostaw, mogły dowozić produkty lecznicze wydawane z aptek szpitalnych bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjenta lub do jego przedstawiciela ustawowego przy zachowaniu w czasie transportu warunków Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej wskazanej w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 509).

Co istotne, zmiana ta dotyczy jedynie dostawy produktów leczniczych z aptek szpitalnych dla Pacjentów objętych programem  "Leczenie szpitalne – programy lekowe" oraz "Leczenie szpitalne - chemioterapia" w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe komunikaty Inspekcji Farmaceutycznej, która stała na stanowisku, iż dostawa produktów leczniczych na receptę do domu pacjenta jest niemożliwa, wprowadzone rozwiązanie może przybliżyć nas do istotnej zmiany obowiązujących regulacji prawnych, a nie jedynie ich czasowej modyfikacji.