Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

22/09/2022

Postępowanie sądowe z udziałem konsumenta – istotne zmiany dla przedsiębiorcy.

Obecnie w przygotowaniu znajduje się projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm., dalej: KPC), który zakłada wprowadzenie nowych założeń w postępowaniu z udziałem konsumentów.Prace Rządowej Komisji Legislacyjnej dobiegają już końca i w najbliższym czasie projekt powinien zostać skierowany do Sejmu.

 

Nowe przepisy będą miały zastosowanie w sprawach dotyczących relacji przedsiębiorca-konsument (sprzedaż B2C), bez względu na to, kto wytoczył powództwo. Mimo to, wiele planowanych ułatwień jest zastrzeżonych wyłącznie dla konsumenta.  

Zmiany, które wprowadza projekt dotyczą postepowania sądowego, ale ich znajomość może pomóc jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy na wypadek ewentualnego sporu z udziałem konsumenta jeszcze zanim do takiego sporu dojdzie. Oto najważniejsze z nich:

 

I. W  postępowaniu sądowym przedsiębiorca będzie musiał powołać wszelkie swoje twierdzenia i dowody już w pierwszym piśmie.

Projekt zakłada, że przedsiębiorca będzie zobowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody już na samym początku postępowania. Jeżeli jest powodem – będzie to treść pozwu. Jeżeli jest pozwanym – będzie to treść odpowiedzi na pozew. Nie będzie miał możliwości uzupełnienia materiału dowodowego w dalszym toku postępowania. Co ciekawe, obowiązek ten jednostronny, tj. nie dotyczy konsumenta.

Warto podkreślić, że przedsiębiorca będzie mógł podnieść nowe twierdzenia i dowody tylko pod warunkiem, że uprawdopodobni, że nie mógł ich powołać wcześniej lub że potrzeba ich powołania powstała po wniesieniu pozwu lub odpowiedzi na pozew.

 

II. Niepodjęcie próby polubownego rozwiązania sporu przez przedsiębiorcę może zakońćzyć się konsekwencjami finanansowymi.

Przedsiębiorca, który spowodował zainicjowanie postępowania sądowego poprzez:

  • niepodjęcie próby porozumienia się z konsumentem przed wniesieniem pozwu,
  • odmowę udziału w rozmowach lub
  • wzięcie w nich udział w złej wierze (bez zamiaru rozwiązania sporu),

niezależnie od wyniku sprawy może zostać obciążony kosztami procesu w części, w całości lub nawet – w uzasadnionych wypadkach - w dwukrotności.  

Dlatego  w praktyce warto pamiętać m.in. o konieczności udokumentowania działań  podejmowanych przed przedsiębiorcę w zakresie polubownego rozwiązania sprawy z konsumentem jeszcze na etapie przedsądowym.

Bez wątpienia, założenia projektu utrwalają uprzywilejowanie konsumenta w sporze sądowym z przedsiębiorcą, przez co przedsiębiorca musi zachować szczególną ostrożność.

 

III. Konsument może wybrać sąd, do którego wniesie pozew.

Zasadą przewidzianą w projekcie jest to, że konsument, który zdecyduje się pozwać przedsiębiorcę, będzie mógł zainicjować postępowanie w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Może to być szczególnie dotkliwe dla tych przedsiębiorców, którzy m. in. zajmują się handlem internetowym.

Przykład:

Jeżeli konsument mieszkający w Gdańsku zakupi produkt w sklepie internetowym przedsiębiorcy mającego siedzibę w Rzeszowie, będzie mógł go pozwać przedsiębiorcę przed sądem w Gdańsku.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z planowanymi zmianami w prawie, mającym wpływ na działalnośc e-commerce, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią:  kancelaria@apogado.pl