Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

10/03/2020

Koronawirus a praca zdalna.

W dniu 08.03.2020 weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Na jej podstawie wprowadzono możliwość pracy zdalnej dla pracowników,celem dbałości pracodawcy o bezpieczeństwo i higienę pracy w związku z korona wirusem. Zgodnie z art. 3 w/w ustawy, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi, aby pracował zdalnie, poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Należy zwrócić również uwagę na rozwiązanie prawne dla pracowników będących rodzicami. Art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19,ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Z tekstem ustawy można zapoznać się pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374