Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

11/01/2022

Nowości w zakresie wystawiania faktur VAT.

Od 1 stycznia 2022 r. w życie weszły zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT. Wynika to z nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), która w art. 2 pkt 32a wprowadza pojęcie faktury ustrukturyzowanej. Z kolei Art. 106nd. tej ustawy zawiera podstawowy funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej: KSeF).

Obok dotychczasowych metod wystawienia faktur wprowadzono nową formę dostępną dla wszystkich przedsiębiorców.  

Odtąd alternatywne sposoby wystawiania faktur VAT to:

  •          faktury w formie papierowej
  •          faktury elektroniczne
  •          faktury elektroniczne ustrukturyzowane wystawiane za pomocą KSeF

 

W 2022 r. korzystanie z KSeF będzie dobrowolne, natomiast od 2023 r. – w założeniu obowiązkowe. Wprowadzenie tego obowiązku zależy jednak od tego, jak system sprawdzi się w praktyce oraz od decyzji organów Unii Europejskiej w tym przedmiocie. 

Nie wystarczy, że jedna ze stron transakcji zdecyduje się na wybór nowej formy fakturowania, ponieważ w praktyce należało będzie każdorazowo weryfikować, czy druga strona również wyraziła taką zgodę.

 

Brak zgody – i co dalej?

Brak zgody naszego kontrahenta na wystawianie faktur w powyższy sposób nie oznacza jednak, że jesteśmy zmuszeni całkowicie zrezygnować z KSeF. W takiej sytuacji dopuszczalne jest wystawienie faktury za pomocą systemu, z jednoczesnym jej doręczeniem w inny sposób, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail. Warunki doręczenia należy wówczas uzgodnić z kontrahentem.

Uwaga! Postępowanie w odwrotnej kolejności, tj. wystawianie faktury VAT w formie tradycyjnej i następnie wprowadzanie jej do KSeF traktowane będzie jako powtórne wystawienie faktury.

 

Skutki zmian:

Korzystanie z KSeF ma w założeniu stanowić ułatwienie związane z brakiem archiwizacji dokumentacji papierowej. Obowiązek ten ciąży na KSeF.  Faktury będą figurowały w systemie przez 10 lat. W razie potrzeby dłuższego przechowywania, np. gdyby nie doszło jeszcze do przedawnienia należności – podatnik będzie musiał je przechowywać poza systemem. Co więcej, można będzie zezwolić na wgląd do zestawienia faktur jednostkom zewnętrznym, na przykład świadczącym usługi z zakresu księgowości. W razie, gdy wszystkie faktury wystawione będą z wykorzystaniem KSeF, skróceniu ulegnie termin uzyskania zwrotu VAT – do 40 dni.

 

Przedsiębiorca decydujący się na korzystanie z KSeF może skorzystać z oprogramowania udostępnionego przez Ministerstwo Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/ksef/

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w zakresie dokonywania czynności związanych ze zmianami w zakresie wystawiania faktur, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.