Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

02/06/2020

IP BOX – przykłady interpretacji podatkowych dotyczących preferencji podatkowej IP BOX w branży IT.

Ustawowa regulacja dotycząca preferencji podatkowej IP BOX cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem podatników działających w branży IT. Niemniej jednak z uwagi na dynamikę ewolucji budowy i funkcjonowania programów komputerowych oraz brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP BOX w tej materii, w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX, Ministerstwo Finansów zachęca przedsiębiorców zainteresowanych preferencją IP BOX do pozyskania indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczących tej materii.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ostatnim z serii artykułów, dotyczących preferencji podatkowej IP BOX, w którym to przedstawimy wybrane interpretacje podatkowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencji podatkowej IP BOX w szeroko rozumianej branży IT.

 

1) Prawo do IP Box znajduje zastosowanie w przypadku, gdy podatnik wytwarza oprogramowanie stanowiące utwór podlegający ochronie prawnej z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przenosi całość autorskich praw majątkowych do wytworzonych przez siebie programów komputerowych, za co otrzymuje wynagrodzenie.

Interpretacja indywidualna z dnia 22 listopada 2019 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.488.2019.3.EC

 

2) Działalność polegająca na tworzeniu oprogramowania komputerowego lub jego części (Oprogramowanie) stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 30ca ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna z dnia 15 maja 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4011.39.2020.2.BM

 

3) Spółka może korzystać ze stawki 5% od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży licencji na ww. kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Interpretacja indywidualna z dnia 8 października 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.294.2019.3.JS

 

4) Dochód ze zbycia prawa autorskiego do oprogramowania komputerowego lub jego części (Oprogramowanie) jest kwalifikowanym dochodem w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT.

Interpretacja podatkowa z dnia 15 maja 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4011.36.2020.2.JKT

 

5) Z preferencji podatkowej IP BOX może skorzystać podatnik, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności działa na kilku obszarach:

  • tworzy i będzie tworzył od podstaw nowe aplikacje,
  • tworzy i będzie tworzył od podstaw nowe aplikacje na podstawie już istniejących aplikacji bądź na podstawie istniejącego procesu biznesowego;
  • rozwija i ulepsza oraz będzie rozwijał i ulepszał poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejących aplikacji;
  • współtworzy lub będzie współtworzył całkowicie nową aplikację (nowe rozwiązanie w środowisku SAP) wspomagające zarządzanie marketingiem (przeprowadzanie/zarządzanie kampaniami reklamowymi w firmie).

Interpretacja indywidualna z dnia 6 maja 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.37.2020.1.BK

 

6)  Wydatki na dzierżawę komputera osobistego wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do infrastruktury informatycznej (dostęp do serwera, usług telekomunikacyjnych) w ramach tzw. zaplecza technicznego są kosztami faktycznie poniesionymi przez Wnioskodawcę na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT. Natomiast pozostałe wydatki (m.in. możliwość korzystania z biura kontrahenta w celu świadczenia usług na podstawie przedmiotowej Umowy czy obsługa sekretarska) nie są kosztami bezpośrednio związanymi z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Interpretacja indywidualna z dnia 20 maja 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.194.2020.2.KK

 

7) Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w celu skorzystania z preferencji, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest bowiem zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji "na bieżąco" w sposób umożliwiający bieżące monitorowanie i śledzenie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Interpretacja indywidualna  z dnia 20 marca 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.80.2020.1.TR

 

W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę, że powyższe tezy wybranych interpretacji podatkowych wynikają z konkretnego stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika zainteresowanego preferencją IP BOX i nie mają charakteru uniwersalnego, odnoszącego się do wszystkich przedsiębiorców działających w branży IT. Stanowią one jednak ceną wskazówkę dla przyszłych potencjalnych beneficjentów preferencji IP BOX, która jednak winna zostać zweryfikowana w indywidualnej interpretacji wydanej przez organy podatkowe.

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie tematyką preferencji podatkowej IP BOX, zachęcając Państwa jednoczenie do śledzenia profilu kancelarii na Facebooku oraz naszej strony internetowej.