Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

23/06/2021

Czy znasz mity prawa autorskiego w branży e-commerce i w IT?

Dziś piszemy o częstych błędach popełnianych w zakresie prawa autorskiego. Co jest faktem a co mitem?

MIT: Jeżeli autor nie podpisze zdjęcia swoim nazwiskiem, to nie podlega ono ochronie prawnoautorskiej. Tylko utwór podpisany ma znaczenie w kontekście ochrony praw autorskich.

FAKT: Zdjęcie nie musi być podpisane, aby podlegało ochronie prawnoautorskiej. Jeżeli spełnia wszystkie przesłanki ustawowe wskazane w art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to będzie ono utworem. Uprawnienie do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem przez jego autora wynika z art.16 ustawy i prawie autorskim i prawach pokrewnych, lecz nie jest obowiązkiem. Co więcej, możliwe jest umowne zobowiązanie do wstrzymania się autora zdjęcia od wykonywania autorskich praw osobistych w tym zakresie i nie oznacza to, że w takim przypadku utwór będzie wyłączony spod ochrony prawa autorskiego.

 

MIT: Gdy zdjęcie zostało umieszczone na fanpage lub stronie firmowej, to każdy może z niego korzystać bez ograniczeń.

FAKT: Każdy utwór podlega ochronie prawa autorskiego bez względu na to, gdzie zostanie opublikowany. Publikacja zdjęcia w mediach społecznościowych na prywatnym lub firmowym fanpage w żadnym wypadku nie jest równoznaczna z udzieleniem zgody autora na korzystanie z tego utworu przez inne osoby lub podmioty. Upublicznienie utworu w mediach społecznościowych nie wiąże się również z utratą praw autorskich przez  jego autora i nie stanowi przyzwolenia do ich naruszeń.

 

MIT: Sklep internetowy nie jest związany z kwestiami praw autorskich. Na stronach sklepów internetowych nie ma przecież żadnych utworów.

FAKT: W sklepie internetowym utworów może być wiele, począwszy od stworzonego indywidualnego layout strony, poprzez grafiki, logotypy lub zdjęcia.

 

MIT: Przeniesienie praw autorskich jest równoznaczne z udzieleniem licencji wyłącznej.

FAKT: Udzielenie licencji wyłącznej nie stanowi przeniesienia praw autorskich. Licencja umożliwia korzystanie z danego utworu,lecz poprzez jej udzielenie autorskie prawa majątkowe nie przechodzą na licencjobiorcę, jak ma to miejsce przy zawarciu umowy o przeniesienie praw autorskich.

 

MIT: Umowa o przeniesienie praw autorskich dotyczy wszystkich praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do utworu.

FAKT: Przeniesienie praw autorskich dotyczy wyłącznie praw majątkowych do utworu. Umowa o przeniesienie praw autorskich jest w praktyce bardzo często stosowana, a tym samym prawa majątkowe do utworu rzadko pozostają przy autorze.

 

MIT: Przeniesienie praw autorskich następuje zawsze z datą podpisania umowy.

FAKT: Art. 64 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę prawo do wyłącznego korzystania z utworu, z chwilą  jego przyjęcia. Natomiast jest możliwość, aby strony w umowie same określiły moment przeniesienia praw autorskich. W związku z tym w praktyce, przeniesienie praw autorskich może nastąpić zarówno w  momencie podpisania umowy, odbioru końcowego oprogramowania, jak i w momencie zapłaty ostatniej części wynagrodzenia.