Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

20/06/2022

Zniesienie przepisów covidowych dotyczących eksmisji.

Po dwóch latach zostały uchylone przepisy dotyczące zakazu eksmisji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Zakaz eksmisji.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, ustawodawca, ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm., dalej jako: Ustawa covidowa), wprowadził nowe przepisy dotyczące zakazu eksmisji lokatorów z lokali mieszkalnych. Zgodnie z ich treścią, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie wykonywano  tytułów wykonawczych (m.in. wyroków sądowych) nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego przez zamieszkujących go lokatorów, co w praktyce zamykało właścicielom prawną drogę do przeprowadzenia takiego postępowania eksmisyjnego.

 

Zniesienie zakazu.

Art. 15 zzu Ustawy covidowej, który wprowadzał przytoczony powyżej zakaz eksmisji, został zniesiony na mocy przepisów ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 830). Przepisy uchylające zakaz eksmisji weszły w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r., a zatem od tego momentu właściciele nieruchomości odzyskali możliwość egzekucji roszczenia o wydanie nieruchomości w postępowaniu eksmisyjnym.

W związku z uchyleniem zakazu eksmisji wprowadzonego uprzednio na mocy Ustawy Covidowej, od 15 kwietnia 2022 r. właściciele lokali, dysponujący tytułem wykonawczym nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego przez zamieszkujących go lokatorów, odzyskali możliwość wystąpienia do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania eksmisyjnego.

 

Jeżeli mają Państwo  pytania odnośnie opisanego przez nas zagadnienia, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią : kancelaria@apogado.pl