Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

10/05/2021

Jakie są zasady tzw.paszportów covidowych?

Dzisiaj piszemy o planowanych założeniach dotyczących tzw. paszportu covidowego. Więcej informacji o tym m.in.: kogo obejmie paszport covidowy, jak będzie można go uzyskać, jakie informacje będzie zawierał, znajdziecie Państwo w naszym artykule.

 

Kilkanaście dni temu Parlament Europejski debatował na temat tzw. paszportów covidowych, zwanych również „zielonymi zaświadczeniami cyfrowymi”. W założeniu, ma to być dokument, który usprawni podróżowanie po krajach członkowskich Unii oraz państw, które wyrażą wolę respektowania tych poświadczeń. Zaświadczenie to będzie posiadać takie informacje jak:

  • Została zaszczepiona przeciwko COVID-19,
  • Przebyła COVID-19,
  • Uzyskała negatywny wynik testu.

 

Jak będzie można uzyskać takie zaświadczenie.

Wersję cyfrową zaświadczenia, będzie można przechowywać na urządzeniu mobilnym w aplikacji mObywatel. Jeśli będzie taka wola, zostanie również wydana wersja papierowa. Jedna i druga będzie zawierać kod QR z wszystkimi potrzebnymi informacjami, oraz pieczęć cyfrową, która będzie potwierdzać, że zaświadczenie jest autentyczne.

 

W jaki sposób będzie działać „zielone zaświadczenie cyfrowe”.

Podczas kontroli, pokazujemy zaświadczenie, zawierające kod QR z podpisem cyfrowym, jest ono skanowane i sprawdzane.

 

Czy ludzie, którzy nie poddali się szczepieniu, będą mogli swobodnie podróżować do innych krajów?

Jak najbardziej, „Zielone zaświadczenie cyfrowe” ma jedynie usprawnić, oraz pomóc swobodne przemieszczanie się w obrębie Państw Unii Europejskiej. Posiadanie takiego zaświadczenia, nie będzie warunkiem do przekraczania granic, który jest jednym z podstawowych praw w UE.

 

Czy wszystkie szczepionki będą respektowane przez „zielone zaświadczenie cyfrowe”?

Tylko po zaszczepieniu szczepionkami zatwierdzonymi przez Unię Europejską tj.:

  • Po jednej dawce Johnson & Johnson,
  • Po dwóch dawkach Pfizer,
  • Po dwóch dawkach Moderna,
  • Po dwóch dawkach AstraZeneca.


Co będzie zawierać dane zaświadczenie?

W zaświadczeniu będą zawarte nasze podstawowe dane takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, informacje na temat szczepionki, przejścia choroby, lub negatywnego wyniku testu oraz indywidualny identyfikator.

 

W jaki sposób zaświadczenie ułatwi swobodne przemieszczanie?

Co do zasady, „zielone zaświadczenia cyfrowe” będą działały we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, co w znacznym stopniu ułatwi i skoordynuje znoszenie obostrzeń. Podczas podróżowania wszyscy ludzie, którzy posiadają takie zaświadczenie powinni być zwolnieni z ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu, czy też z obowiązku kwarantanny. Możliwe, że system zaświadczeń będzie gotowy już w czerwcu 2021 r. Na wprowadzenie systemu zaświadczeń oczekuje wiele branż gospodarki, w szczególności branża turystyczna.