Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

14/12/2020

Jeszcze kilkanaście dni pozostało do złożenia dokumentów związanych z subwencją PFR dla przedsiębiorców.

Subwencja z PFR: termin na dostarczenie dokumentów upływa z dniem 31.12.2020 r.

 

Pragniemy przypomnieć tym z Państwa, którzy są beneficjentami rządowego programu „Tarcza  Finansowa  Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” o obowiązku dostarczenia do banku,  dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących ich w postępowaniu o udzielenie subwencji finansowej.

W zależności od tego, kto działał w imieniu beneficjenta, dokumentami tymi będą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo albo oświadczenie retrospektywne potwierdzające zawarcie umowy subwencji finansowej.

Termin na dostarczenie dokumentów upływa w dniu 31 grudnia 2020 r. 

Informacje o rodzaju dokumentów niezbędnych do dostarczenia oraz formie tych dokumentów znajdą Państwo w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego składali Państwo wniosek o udzielenie subwencji finansowej.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z tym tematem zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.