Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

20/03/2020

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt przepisów w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa w wymiarze sprawiedliwości.

Niewątpliwie pandemia wpłynie na bieg terminów procesowych oraz terminy rozpoznania spraw przed Sądem.Z związku powyższym, pojawiła się potrzeba niezwłocznego ustawowego uregulowania tej tematyki.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowych przepisów, które znajdą się w znowelizowanej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakłada m.in. uregulowanie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych oraz kształt niektórych stosunków prawnych w okresie zagrożenia epidemicznego.

Projekt przewiduje wstrzymanie nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego biegu:
-terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem;
-terminów przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach
o wykroczenia;
-terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także terminów w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy.