Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

13/01/2022

Składka zdrowotna dla członków zarządu z powołania.

Tzw.Nowy Ład wprowadza szereg nowych rozwiązań podatkowych. Jednym z nich jest wprowadzenie składki zdrowotnej dla osób pełniących w spółkach funkcje na mocy aktu powołania.

I.  Od stycznia 2022 r. członkowie zarządu zapłacą składkę zdrowotną.

Dotychczas członkowie zarządów zatrudnieni w spółkach na mocy aktu powołania nie podlegali obowiązkowi odprowadzania składki zdrowotnej od wynagrodzenia. Jednak w związku z wprowadzeniem tzw. Nowego Ładu znowelizowano ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i dodano art. 66 ust.1 pkt 35a tej ustawy, na podstawie którego obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego aktualnie podlegają również osoby pobierające wynagrodzenie z tytułu pełnienia w spółce funkcji na mocy aktu powołania. Do tego grona oprócz członków zarządu zaliczać będą się również na przykład prokurenci spółek.

Wobec tego od 1 stycznia 2022 r. pensje członków zarządu oraz innych osób sprawujących swoją funkcję na podstawie aktu powołania zostaną zmniejszone o 9%. Obowiązek potrącenia składki zdrowotnej z wynagrodzenia członków zarządu będzie leżał po stronie spółki. W tym celu należy zgłosić odpowiednich pracowników do ZUS poprzez złożenie formularza ZUS ZUA.

II. Możliwości ustawowe.

Istnieje rozwiązanie prawne dla członków zarządu, będących jednocześnie wspólnikami spółki tj. art. 176 Kodeksu spółek handlowych (zwany dalej:"k.s.h."), który pozwala na zobowiązanie wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki za odpowiednim wynagrodzeniem. Takie wynagrodzenie jest opodatkowane według skali podatkowej i nie podlega oskładkowaniu.

Tym samym, członkowie zarządu będący wspólnikami spółki mogą pełnić swoją funkcję na podstawie art. 176 k.s.h., zamiast jak dotychczas na mocy aktu powołania. Co jednak istotne, takie rozwiązanie musi być przewidziane w umowie spółki, wobec czego niejednokrotnie w pierwszej kolejności zajdzie potrzeba dokonania stosownej zmiany tej umowy. Należy jednak pamiętać, by odpowiednio określić rodzaj świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, ponieważ co do zasady, na podstawie art. 176  k.s.h. nie powinno wypłacać się pensji za prowadzenie spraw przedsiębiorstwa, a wypłacane wynagrodzenie za inne świadczenia niepieniężne na rzecz spółki nie może przekraczać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

III. Aktualne stanowisko organów skarbowych.

W sprawie nr WPI/200000/43/710/2018, Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydała interpretację, według której nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego wspólnikom spółki w oparciu o art. 176 k.s.h. Natomiast w sprawie nr 0112-KDIL2-1.4011.803.2020.1.MKA, Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem, że wynagrodzenie wypłacane na podstawie art. 176 KSH jest przychodem z tzw. innych źródeł, a zatem można je rozliczać według skali podatkowej, natomiast spółka nie musi od niego potrącać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku pytań dotyczących tego lub innych zagadnień zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią.