Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

20/10/2013

Jak pomogliśmy urzędnikom państwowym zrozumieć intencje Ustawodawcy

18 października 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pięć bardzo ciekawych wyroków. Cztery spośród pięciu rozstrzygniętych przez NSA spraw prowadziła nasza Kancelaria. W skutek działań podjętych przez mecenasa Marcina Szetelę (wspólnika naszej Kancelarii), NSA wskazał Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych właściwą interpretację art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002. 101.929 j.t) (dalej: Ustawa). Interpretacja NSA zgodna jest z tym o co skarżący walczyli od przeszło 3 lat.

Do naszej Kancelarii zgłosiło się kilka osób, których dane osobowe były przetwarzane przez kościół w sposób niezgodny z Ustawą. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pomimo ustawowego obowiązku, odmówił im pomocy, wskazując na brak swoich uprawnień w tym zakresie. Efektem działań urzędników koniecznym stało się skierowanie spraw na drogę sądowoadministracyjną. Konsekwencją złożonych skarg kasacyjnych były wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2013 r. nakazujące GIODO stosowanie Ustawy zgodnie z interpretacją o jaką walczyli skarżący.

Art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy stanowi wyłączenie kompetencji GIODO w odniesieniu do zbiorów osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego. Sąd zwrócił uwagę, że dla wyłączenia uprawnień GIODO zgodnie z powołanymi przepisami konieczne jest łączne spełnienie wszystkich przesłanek wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy, tj. przede wszystkim ustalenie faktu przynależności skarżących do kościoła lub związku wyznaniowego.

Ponadto NSA podkreślił, że: "stosunki między związkiem wyznaniowym a państwem regulowane są na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności", "związki wyznaniowe podlegają jednak przepisom prawa powszechnego". W konsekwencji wystąpienie z kościoła lub innego związku wyznaniowego powinno być rozpatrywane na gruncie prawa powszechnie obowiązującego, a nie regulacji wewnętrznych tego kościoła lub związku wyznaniowego.

Po zakończeniu rozprawy mecenas Marcin Szetela na prośbę Polskiej Agencji Prasowej omówił uzasadnienie wyroku. Artykuł zawierający krótkie podsumowanie wypowiedzi Pana Mecenasa już tego samego dnia został opublikowany w mediach o zasięgu ogólnopolskim, m. in. na głównej stronie portalu Onet.pl (http://wiadomosci.onet.pl/kraj/giodo-powinien-sprawdzic-czy-wierny-wystapil-z-kosciola/8hxcw)

oraz na portalach Rzeczpospolita (http://prawo.rp.pl/artykul/2,1057960-GIODO-powinien-sprawdzic--czy-wierny-wystapil-z-Kosciola.html)

a także Interia.pl (http://fakty.interia.pl/polska/news-nsa-giodo-powinien-sprawdzic-czy-wierny-wystapil-z-kosciola,nId,1044380?utm_source=Fakty&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS )