Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

Jak pracujemy?

Inspiruje nas Klient. Wychodząc naprzeciw zmiennym oczekiwaniom rynku, stale poszerzamy zakres naszych usług.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

  • Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
  • Sporządzanie dokumentów formalnych, pism oraz opinii prawnych
  • Sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowania przed organami administracji i sądami polubownymi.
  • Prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta.
  • Świadczenie innych usług prawnych wg potrzeb Klienta.

Kancelaria obsługuje przedsiębiorstwa w zakresie:

  • Sporządzanie dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa.
  • Przygotowywanie i opiniowanie uchwał oraz dokumentów wewnętrznych dla organów statutowych spółek.
  • Prowadzenie posiedzeń organów statutowych spółek.
Wszelkie czynności prawne wchodzące w zakres ww. usług mogą być wykonywane w języku polskim lub angielskim.

Współpraca

Zapewniamy naszym Klientom zróżnicowane, dopasowane do potrzeb warianty rozliczeń.

Opłata ryczałtowa

Ustalona miesięcznie stała kwota wynagrodzenia należnego Kancelarii tytułem świadczonych przez nią usług.

Wynagrodzenie wg stawki godzinowej

Kwota wynagrodzenia za pracę Kancelarii na rzecz Klienta, określana na podstawie ustalonej z Klientem stawki godzinowej pomnożonej przez ilość godzin, w których praca miała miejsce.

Opłata za prowadzenie sprawy

Określane z Klientem wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie konkretnego postępowania na rzecz Klienta.
Wysokość wynagrodzenia podlega indywidualnym ustaleniom z Klientem w zależności od rodzaju, zakresu oraz kompleksowości danej usługi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, pozostajemy również otwarci na inne propozycje dotyczące sposobu rozliczania wynagrodzenia.

Skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Umów się na spotkanie.
Zadzwoń:
Adres Kancelarii:
al. Tadeusza Rejtana 23
35-326 Rzeszów

Capital Park (1. piętro)
Mapa dojazdu