Ta strona używa cookies do celów analitycznych.

Kancelaria

Przekładamy język prawa na konkretne oczekiwania Klientów indywidualnych i biznesowych.
Kancelaria skupia się na świadczeniu usług prawnych dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Zakres naszych działań obejmuje doradztwo oraz obsługę prawno-administracyjną osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Prowadzimy i reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych.

Wsparcie i bezpieczeństwo

Prawo to wyzwanie. Jako profesjonaliści zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie nastręcza ono naszym Klientom. Dlatego robimy wszystko, by mogli im skutecznie sprostać.

Wierzymy w siłę współpracy z Klientem. Swoją pracę opieramy na komunikacji i obecności w codziennych realiach prawnych Klientów, co pozwala na właściwe i rzetelne zabezpieczenie ich interesów.

Doświadczenie

Wiedza dojrzewa z czasem. Długoletnia obecność naszej Kancelarii na rynku, poparta współpracą z liderami polskiego biznesu w segmencie kosmetyków kolorowych oraz wiodącymi europejskimi spółkami IT zobowiązuje nas do troski o wysoki standard naszych usług.

Obycie z projektami i specyfiką współpracy z firmami zagranicznymi pozwala nam również na aktywne udzielanie wsparcia w rozmowach z obcojęzycznymi kontrahentami, w tym na prowadzenie negocjacji w języku angielskim na rzecz naszych Klientów.

Indywidualne podejście

Wiemy, jak cenny jest czas. Dlatego aktywnie wykorzystujemy go na zrozumienie istoty sprawy i opracowanie optymalnych, dopasowanych rozwiązań prawnych. Sprawa każdego Klienta traktowana jest indywidualnie, a jej właściwa i szybka obsługa leży w obowiązku wyznaczonego do niej pracownika Kancelarii.

Odpowiedzialność

Zakładanie i prowadzenie działalności wymaga nie tylko znajomości prawa, ale również umiejętności jego zastosowania w nowoczesnych formach organizacyjno-prawnych.

Właściwe dobranie oraz wykorzystanie dostępnych instrumentów prawnych gwarantuje bezpieczeństwo i komfort tym, którzy na co dzień są odpowiedzialni za rozwój i stabilność swoich przedsiębiorstw.

Nasi radcy prawni posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U.03.217.2135).

Dziedziny prawa

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze Klientów w zakresie obejmującym wiele dziedzin prawa.

Prawo Gospodarcze i Handlowe

Jako eksperci w obsłudze klientów korporacyjnych, towarzyszymy firmom na każdym etapie ich rozwoju. Tworzymy, przekształcamy i restrukturyzujemy spółki, oferujemy również doradztwo w wyborze optymalnych formuł prawnych.

Prawo Zamówień Publicznych

Zapewniamy pełne wsparcie uczestnikom postępowań publicznych. Wiedza o procedurach oraz wymogach formalnych postępowań umożliwia nam udzielenie kompleksowej asysty w przygotowaniu oraz prowadzeniu przetargów jak i reprezentowaniu ich uczestników przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej

Wspieramy nietuzinkowość. Stąd bliska nam jest troska o prawidłowe zabezpieczenie innowacyjnych pomysłów naszych Klientów.

Prowadzimy szeroko rozumiane doradztwo związane z ochroną praw autorskich, patentów, znaków towarowych bądź licencji. Jednocześnie dbamy o interesy Klientów przy wszelakich przeniesieniach lub naruszeniach tych praw.

Prawo Cywilne

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z egzekucją wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, propozycje ugody) jak i w trakcie procesu oraz postępowania egzekucyjnego.

Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. 

Prawo Ochrony danych osobowych

Wspomagamy naszych Klientów, przygotowując dla nich procedury ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa informacji.

Prowadzimy audyty wdrożeniowe oraz sprawdzające dla administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających. Oferujemy wsparcie w zakresie szkoleń oraz zapewnienia Inspektora ochrony danych. 

Prawo Administracyjne

Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków i odwołań od decyzji. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed właściwymi organami administracji publicznej i sądami różnych szczebli.


Kadra i współpracownicy

Kadra i współpracownicy
Radca prawny - założyciel Kancelarii
Grzegorz Górski
Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2006 roku. Po zakończeniu aplikacji radcowskiej w 2011 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.
Współpraca prawna z liderami rynku kosmetyków kolorowych oraz spółkami sektora IT pozwoliły mu na zdobycie cennego doświadczenia związanego z obsługą Klienta korporacyjnego.

Jako założyciel Kancelarii Górski & Szetela, nieprzerwanie wspomaga swoich Klientów w dziedzinach prawa handlowego, prawa pracy, własności intelektualnej i przemysłowej. Podejmuje się również reprezentowania ich interesów w trakcie prowadzonych sporów sądowych.

Jego specjalizacja koncentruje się na windykacji wierzytelności, zagadnieniach związanych z prawem autorskim, IT i nowoczesnymi technologiami oraz szeroko pojętym doradztwie biznesowym. Posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu stron w sprawach cywilnych i rodzinnych.
Grzegorz Górski
Marcin Szetela
Radca prawny - założyciel Kancelarii
Marcin Szetela
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz stypendystą Staffordshire University w Wielkiej Brytanii. W roku 2011 został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.
Jego główną domeną jest świadczenie usług prawnych dla polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych, w szczególności w sektorze IT. Bogate doświadczenie, zdobyte podczas współpracy z liderami w tej branży w Polsce pozwala mu na sprawną obsługę spółek informatycznych, niezależnie od etapu ich rozwoju i przedstawianej problematyki.

Ugruntowana wiedza, poparta różnorodnymi doświadczeniami na polu prawa handlowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii czy prawa zamówień publicznych stanowi nieocenioną wartość w prowadzonych przez niego negocjacjach kontraktów i reprezentacją Klientów w sądzie.
Adwokat - wspólnik
Monika Domino-Wolańczyk
Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Ekspert Komisji do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych. Członek Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała mi. in. w jednej z czołowych spółek energetycznych oraz w wielu uznanych kancelariach prawnych.

Od 2009 r. jest audytorem wewnętrznym i audytorem wiodącym normy ISO 27001,a od 2011 r. audytorem wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001. Posiada wieloletnią praktykę we wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, IT i e-commerce oraz prawie własności intelektualnej.
Monika Domino-Wolańczyk

Skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Umów się na spotkanie.
Zadzwoń:
Adres Kancelarii:
al. Tadeusza Rejtana 23
35-326 Rzeszów

Capital Park (1. piętro)
Mapa dojazdu